Friday, May 19, 2017

prayun yomyiam & chinnakon krailatartists: ประยูร ยมเยี่ยม + ชินกร ไกรลาศ (prayun yomyiam & chinnakon krailat)
album: : ดังระเบิด 2 (dang raboet 2)
tracklist:
01. ลำตัดประชันสด แม่ประยูร ปะทะ ชินกร ไกรลาศ (lamtat prachan sot: mae prayun vs. chinnakon krailat, pt. 1)
02. ลำตัดประชันสด แม่ประยูร ปะทะ ชินกร ไกรลาศ (lamtat prachan sot: mae prayun vs. chinnakon krailat, pt. 2)

today we remember the brilliant career of national artist chinnakon krailat, who sadly passed away this week at the age of 71. dr. chinnakon's work was some of the most successful blending of pop music with influences from thailand's broad variety of folk & art musics. after starting out as a ramwong singer in his home province of sukhothai, chinnakon was picked up by "modernized music" impresario phayong mukda, with whom he made his most famous recordings. this tape features him performing a live lamtat duel with fellow national artist mae prayun yomyiam.

memorial services for dr. chinnakon will be held at wat prasri mahathat in bang khaen from the 19th to 25th of may.

preview:

Tuesday, April 25, 2017

dontri phuen mueang salo so sueng, no. 2artist: คณะ อุดมศิลป์ เชียงใหม่ (khana udom sin chiang mai)
album: ดนตรีพื้นเมือง สล้อ ซอ ซึง no. 2 (dontri phuen mueang salo so sueng, no. 2)
tracklist:
01. ประสาทไหว (prasat wai)
02. แหย่งหละปูน (yaeng lapun)
03. สร้อยสนตัด (soi son tat)
04. ฤาษีหลงถ้ำ (ruesi long tham)
05. สาวไหม (sao mai)
06. เส่เลเมา (selemao)
07. ไก่น้อยดาววี (kai noi dao wi)
08. น้อยใจยา (noi chai ya)
09. เขมรปากท่อ (khmer pak tho)
10. ลาวเดินดง (lao doen dong)
11. หมู่เฮาจาวเหนือ (mu hao chao nuea)

this week's post marks the ninth in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our ninth tape from cliff again features the music of udom sin's chiang mai ensemble. according to cliff, udom's group were some of the most sought-after performers for funeral music in the city, around 1990. on this recording, his ensemble is based around the salo (a three-stringed spike fiddle), the sueng (a plucked fretted lute) and what i believe to be the khlui lip mueang (a bamboo flute), with drums and cymbals supporting. enjoy, and find more from this group at cliff's site!

preview:

Thursday, March 9, 2017

dontri phuen mueang salo so sueng, no. 1
artist: คณะ อุดมศิลป์ เชียงใหม่ (khana udom sin chiang mai)
album: ดนตรีพื้นเมือง สล้อ ซอ ซึง no. 1 (dontri phuen mueang salo so sueng, no. 1)
tracklist:
01. ลาวจ๊อย (สร้อยแสงแดง) (lao choi (soi saeng daeng))
02. ลาวเสี่ยงเทียง (lao siang thiang)
03. ลาวกระแซ (lao krasae)
04. ซอลำปาง (so lampang)
05. ลำปางหลวง (lampang luang)
06. กุหลาบเชียงใหม่ (kulap chiang mai)
07. พะม่า (phama)
08. ซอเงี้ยว (so ngieow)
09. เพลงอื่อ (phleng uea)
10. น้อยใจยา (noi chai ya)

this week's post marks the eighth in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our eighth tape from cliff features the music of udom sin's chiang mai ensemble. according to cliff, udom's group were some of the most sought-after performers for funeral music in the city, around 1990. on this recording, his ensemble is based around the salo (a three-stringed spike fiddle), the sueng (a plucked fretted lute) and what i believe to be the khlui lip mueang (a bamboo flute), with drums and cymbals supporting. enjoy, and find more from this group at cliff's site!

preview:

Tuesday, January 31, 2017

narong manmaen & wanphen chaturathitartist: ณรงค์ มานแมน + วันเพ็ญ จตุรทิศ (narong manmaen & wanphen chaturathit)
album: น้ำตารักจากหัวใจ (nam ta rak chak hua chai)
tracklist:
01. รักกลางดง (rak klang dong)
02. ครวญถึงนาง (khruan thueng nang)
03. ฟาตีมะห์ (fatimah)
04. เสียงตอบจากฟาตีมะห์ (siang top chak fatimah)
05. พเนจร (phanechon)
06. โลกมืด (lok muet)
07. วอนฝากฟ้า (won fak fa)
08. น้ำตารักจากหัวใจ (nam ta rak chak hua chai)
09. รักมีกรรม (rak mi kam)
10. หากรักอย่าระแวง (hak rak ya rawaeng)
11. วอนนางกลับนา (won nang klap na)
12. สั่งบินหลา (sang bin la)

this week, we'll hear some rare thai-muslim luk thung from singers narong manmaen & wanphen chaturathit! narong hailed from bangkok's nong chak district, a historic center of the capital city's islamic community, and went by the nickname "ai num malay '85", a reference to his southern thai malay muslim heritage. aside from his singing career, narong was a popular a.m. radio dj as well[1]. this cassette finds him teaming up with another little-known singer wanphen chaturathit, and together they deliver 12 songs featuring melodies sourced from india, indonesia, malaysia, pattani, singapore and southern thailand. enjoy!

preview:

Thursday, January 5, 2017

withep kanthima & the champagne bandartist: วิเทพ กันธิมา + วง แชมเปญ (withep kanthima & the champagne band)
album: ดนตรีลานนาผสมสากล ชุด บรรเลงคำร้อง (dontri lanna phasom sakon chut banleng kham rong)
tracklist:
01. เพลงดาดน่าน (phleng dat nan)
02. ซีจานตุง (si jantung)
03. เขมรกล่อมลูก (khmer klom luk)
04. จันทร์โลม (chan lom)
05. เพลงกันตรึม (phleng kantruem)
06. เพลงเร็ว (phleng reo)
07. ลำหลวงพระบาง (lam luang phrabang)
08. คางคกปากบ่อ (khang khok pak bo)
09. มอญดูดาว (mon du dao)
10. ลำเพลินอีสาน (lam phloen isan)
11. เสเลเมา (se le mao)
12. changing of the guards

this week's post marks the seventh in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our seventh tape from cliff again features the talents of lanna artist withep kanthima. born in 1954, withep trained from a young age with his father in the local music of northeast thailand, studying a range of folk instruments and performance styles. aside from this paternal instruction, withep was also a student of chao sunthon na chiang mai, our previously featured performer from cliff's collection. like his teacher, withep made his name hand-crafting local instruments and instructing young musicians at the chiang mai college of dramatic arts, marking that institution's first hire of a folk musician, according to cliff. he passed away in 2006 at the age of 54[1]. this fourth cassette from withep finds him taking up the pi nae, a northern reed oboe, running through melodies drawn from lanna, thailand, laos, cambodia, indonesia and america (specifically, bob dylan). accompanying withep is a modern rock combo, "the champagne band", with electric bass, drumset and keyboards, as well as an assortment of local instruments. enjoy!

preview: