Monday, November 28, 2016

withep kanthima: dieow suengartist: วิเทพ กันธิมา (withep kanthima)
album: เดี่ยวซึง (dieow sueng)
tracklist:
01. น้อยใจยา (noi chai ya)
02. ลาวเดินดง (lao doen dong)
03. ซอล่องน่าน (so long nan)
04. ปราสาทไหว (prasat wai)
05. ล่องแม่ปิง (long mae ping)
06. เพลงอื่อ (phleng uea)
07. ฤษีหลงถ้ำ (ruesi long tham)
08. ระบำซอ (rabam so)
09. พม่า (phama)
10. เชียงใหม่ (จะปุ-ละม้าย) (chiang mai (cha pu-la mai))

this week's post marks the fourth in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our fourth tape from cliff features the talents of lanna artist withep kanthima. born in 1954, withep trained from a young age with his father in the local music of northeast thailand, studying a range of folk instruments and performance styles. aside from this paternal instruction, withep was also a student of chao sunthon na chiang mai, our previously featured performer from cliff's collection. like his teacher, withep made his name hand-crafting local instruments and instructing young musicians at the chiang mai college of dramatic arts, marking that institution's first hire of a folk musician, according to cliff. he passed away in 2006 at the age of 54[1]. this cassette features a performance on the sueng, a plucked fretted lute, running through solo improvisations on a selection of favorite regional tunes. enjoy!

preview:

Tuesday, October 25, 2016

waiphot phetsuphan: sarawan ramwongartist: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (waiphot phetsuphan)
album: สาระวันรำวง (sarawan ramwong)
tracklist:
01. สาระวันรำวง (sarawan ramwong)
02. รักพิลึก (rak philuek)
03. หน้าด้านหน้าทน (na dan na thon)
04. แม่คนเก๋ (mae khon ke)
05. แม่สาวคนโก้ (mae sao khon ko)
06. ขวัญใจคนจร (khwanchai khon chon)
featuring ขวัญจิต ศรีประจันต์ (khwanchit siphrachan)
07. พ่อเพลงพบรัก (pho phleng phop rak)
08. แม่ฟังเลี่ยมทอง (mae fang liam thong)
09. นะหน้าทอง (na na thong)
10. อุ้มช้างอาบน้ำ (um chang ap nam)
11. เพลงใหม่ไวพจน์ (phleng mai waiphot)
12. คนเร่หนัง (khon re nang)

this week, some excellent old roots music from the mighty waiphot phetsuphan! a national artist and luk thung boss nonpareil, waiphot has been a staple of the thai country music scene for half a century. born into a musical family from central thailand's suphanburi province, waiphot was trained from a toddler's age in a range of local styles. at 14 he joined a local liké theatre troupe, and at 16 won his first song contest. he was discovered shortly after by singer chaichana bunnachot, who introduced him to samniang muangthong, leader of the ruam daokrachai band. waiphot's powerful voice and spiritual focus have made him one of the most enduring and omnipresent characters of thai popular music. this cassette features several welcome surprises including a guest apparance by mae khwanchit siprachan and some unusual (for the time) molam-style khaen introductions.. enjoy!!

preview:

Thursday, October 13, 2016

khana chao sunthon na chiang mai: ekkalak lanna, vol. 3artist: คณะ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (khana chao sunthon na chiang mai)
album: เอกลักษณ์ลานนา ชุดที่ 3 (ekkalak lanna, vol. 3)
tracklist:
01. น้อยใจยา (เดี่ยว) (noi chai ya (solo))
02. เพลงพม่า (phleng phama)
03. ลาวสวยรวย (lao suai ruai)
04. ลาวลำปางใหญ่ (lao lampang yai)
05. ลาวดำเนินทราย (lao damnoen sai)
06. น้อยใจยา (noi chai ya)

this week's post marks the third in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our third tape from cliff features the ensemble of chao sunthon na chiang mai presenting volume 3 of their "lanna identity" series, focusing on solo vocal performances with orchestral backing. born into the chiang mai royal family, chao sunthon left the northern capitol and moved south to central thailand to study classical music. upon his return, he became a central character in the preservation and continued innovation of northern thai local music, composing new melodies, hand-crafting the finest local instruments and instructing young musicians at the chiang mai college of dramatic arts. he passed away in 1986 at the age of 68[1].

preview:

Wednesday, September 28, 2016

khana chao sunthon na chiang mai: ekkalak lanna, vol. 2artist: คณะ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (khana chao sunthon na chiang mai)
album: เอกลักษณ์ลานนา ชุดที่ 2 (ekkalak lanna, vol. 2)
tracklist:
01. ระบำซอ (rabam so)
02. ลาวคำหอม (lao kham hom)
03. ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา (fon man mui chiang ta)
04. น้อยใจยา (คู่) (noi chai ya (duet))

this week's post marks the second in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our second tape from cliff features the ensemble of chao sunthon na chiang mai presenting volume 2 of their "lanna identity" series, adding vocal duets and choruses to the instrumental styles found on volume 1. born into the chiang mai royal family, chao sunthon left the northern capitol and moved south to central thailand to study classical music. upon his return, he became a central character in the preservation and continued innovation of northern thai local music, composing new melodies, hand-crafting the finest local instruments and instructing young musicians at the chiang mai college of dramatic arts. he passed away in 1986 at the age of 68[1].

preview:

Wednesday, September 21, 2016

khana chao sunthon na chiang mai: ekkalak lanna, vol. 1artist: คณะ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (khana chao sunthon na chiang mai)
album: เอกลักษณ์ลานนา ชุดที่ 1 (ekkalak lanna, vol. 1)
tracklist:
01. เพลงประสาทไหว (phleng prasat wai)
02. ล่องแม่ปิง (long mae ping)
03. ฤษีหลงถ้ำ (ruesi long tham)
04. เชียงใหม่จ๊ะปุ้ละม้าย (chiang mai cha pu la mai)
05. เพลงเงี้ยวไทยใหญ่ (phleng ngieow thai yai)
06. น้อยใจยา (บรรเลง) (noi chai ya (instrumental))
07. ขี่แม่จ๊อย (khi mae choi)
08. เพลงแห่ (phleng hae)
09. ฟ้อนผีมด (fon phi mot)
10. สร้อยเวียงพิงค์ (soi wiang phing)
11. เพลงพม่า (บรรเลง) (phleng phama (instrumental))
12. เพลงมวย (phleng muai)

this week's post marks the first in a series of cassettes gifted to us by educator cliff sloane. a former professor of ethnomusicology and founder of asianclassicalmp3.org, a major influence behind this blog.

our first tape from cliff features the ensemble of chao sunthon na chiang mai presenting volume 1 of their "lanna identity" series. born into the chiang mai royal family, chao sunthon left the northern capitol and moved south to central thailand to study classical music. upon his return, he became a central character in the preservation and continued innovation of northern thai local music, composing new melodies, hand-crafting the finest local instruments and instructing young musicians at the chiang mai college of dramatic arts. he passed away in 1986 at the age of 68[1].

preview:

Wednesday, September 7, 2016

chabaphrai namwai: sao ban na sa'uenartist: ชบาไพร นามวัย (chabaphrai namwai)
album: สาวบ้านนาสะอื้น (sao ban na sa'uen)
tracklist:
01. สาวบ้านนาสะอื้น (sao ban na sa'uen)
02. บ่มีคู่กอด (bo mi khu kot)
03. คอยพี่ที่แม่มูล (khoi phi thi mae mun)
04. บ้านนาคอยพี่ (ban na khoi phi)
05. สุดทางรัก (sut thang rak)
06. คิดฮอดเสียงพิณ (khit hot siang phin)
07. คิดถึงเสียงแคน (khit thueng siang khaen)
08. หนูรักบ้านนา (nu rak ban na)
09. บ่ลืมบ้านนา (bo luem ban na)
10. สิ้นใจผัว (sin chai phua)
11. แกล้งฉันทำไม (klaeng chan thammai)
12. ลำเพลินรักพี่แต่บุญไม่ถึง (lam phloen rak phi tae bun mai thueng)
13. ลำล่องแถมพรศรัทธา (lam long thaem phon sattha)
14. ลำล่องสั่งลา (lam long sang la)
15. ลำเพลินเดินนิทาน (lam phloen doen nithan)
sung by สะไบทอง เผ่าภูรี (sabaithong phaophuri)
16. ลำเพลินอวยพรทาน (lam phloen uai phon than)
sung by สะไบทอง เผ่าภูรี (sabaithong phaophuri)

this week, classic luk thung, lam phloen & more from chabaphrai namwai! like thongmai mali last post, miss chabaphrai of kalasin province brings us another set from doi inthanon's catalogue, this time dating further back to the 70's. chabaphrai gained her bona fides under molam sawai homsombat, and quickly earned a leading spot in the rung isan lam phloen and later khwanchai kalasin troupes. after gaining success with a few luk thung-style singles, she was able to form her own group and later became an instructor of molam at the kalasin college of dramatic arts, before she passed away in 2009[1]. please enjoy this eclectic collection of her early recordings, and don't miss her second album at the fantastic saobao esan blog!

preview:

Sunday, August 21, 2016

thongmai mali: lam phaen.. tha duan laoartist: ทองมัย มาลี (thongmai mali)
album: ลำแพน.. ท้าดวลเหล้า (lam phaen.. tha duan lao)
tracklist:
01. ลำแพนท้าดวลเหล้า (lam phaen tha duan lao)
02. ลำแพนเมาชาบ้ารัก (lam phaen mao cha ba rak)
03. ลำแพนขันอาสา (lam phaen khan asa)
04. ลำแพนลาแฟนเข้าบวช (lam phaen la faen khao buat)
05. ลำแพนห้ามเจ้าบ่ฟัง (lam phaen ham chao bo fang)
06. ลำแพนให้มึงจื่อบักหัวใจ (lam phaen hai mueng chue bak hua chai)
07. ลำแพนงามคือดารา (lam phaen ngam khue dara)
08. ลำแพนสาวร่อนเร่ (lam phaen sao ron re)
09. ลำแพนสุรามาเฟีย (lam phaen sura mafia)
10. ลำแพนคนค๊วดๆ เขี่ยๆ (lam phaen khon khuat khuat khia khia)

this week, some groovy lam phaen from mr. thongmai mali! coming from doi inthanon's circle of stars in the 80s, thongmai was one of the earliest and chief practitioners of the lam phaen style, which seems to have been the link between 70s lam phloen, which first wedded traditional lam with international pop influences, and lam sing, the manic, racy non-stop party music of the 90s. lam phaen added some speed and raunch to the former, setting pace for the brilliant excesses to come. it was also alleged by one source, at least, to have been influenced by the music and/or speech patterns of the kui people in sisaket province. is there any truth to this? who knows? enjoy!

preview:

Tuesday, August 2, 2016

team ngan khon thai phu: sound dontri lam sing, vol. 1artist: ทีมงานคนไทภู (team ngan khon thai phu)
album: ซาวด์ดนตรี ลำซิ่ง ชุด 1 (sound dontri lam sing, vol. 1)
tracklist:
01. ซิ่งเทพธิดาเทวี (sing thepthida thewi)
02. ซิ่งขายหัวเราะ (sing khai hua ro)
03. ผู้ใหญ่ลีขอซิ่ง (phu yai li kho sing)
04. ซิ่งไอ้เซียงหมี (sing ai siang mi)
05. ซิ่งสาระวัน (sing sarawan)
06. ซิ่งสาวหยิกแม่ (sing sao yik mae)

this week, some instrumental wonder from northeast thailand! the "khon thai phu [/phu thai?] work-team" are a little-known group, recording for ubon ratchathani's ratchabut stereo. here they turn in a cassette's worth of phin-khaen workouts, strongly influenced by the lam sing style, the hip, "racing", 1990s technological update to the molam tradition. drum machines, electric bass and synthesizer back up the soloists. needless to say, great stuff.. enjoy!

preview:

Tuesday, July 19, 2016

daochai phaichit: yang cham dai maiartist: ดาวใจ ไพจิตร (daochai phaichit)
album: ยังจำได้ไหม (yang cham dai mai)
tracklist:
01. ยังจำได้ไหม (yang cham dai mai)
02. ไม่ใกล้ไม่ไกล (mai klai mai klai)
03. วิมานสีชมพู (wiman si chomphu)
04. อย่าปันใจให้ฉัน (ya pan chai hai chan)
05. ผู้แพ้รัก (phu phae rak)
06. ยามร้าง (yam rang)
07. มันใจไม่รัก (man chai mai rak)
08. เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น (siang krasip chak klieow khluen)
09. ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง (luem sia thoet ya khit thueng)
10. บัวกลางบึง (bua klang bueng)
11. สาส์นรัก (san rak)
12. ปาหนัน (panan)

this week; the blue bangkok sounds of daochai phaichit! the famed luk krung crooner is said to have gotten her start in the suntharaphon band (although there's some debate on that point), before striking off as a solo artist under the tutelage of songwriter sisawat pichitworakan. she had a string of hits to her name throughout the 1970s, but the songs collected on this cassette were first made famous by the previous generation of stars, primarily ruangthong thonglanthom. with daochai, the big band arrangements of the originals are updated to a smooth 70's feel. enjoy!

preview:

Monday, July 11, 2016

chaichana bunnachot & yongyut chieowchanchaiartist: ชัยชนะ บุญนะโชติ + ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (chaichana bunnachot & yongyut chieowchanchai)
album: บางกอกน้อย (bangkok noi)
tracklist:
01. บางกอกน้อย (bangkok noi)
02. ล่องใต้ (long tai)
03. ตังเกเร่รัก (tangke re rak)
04. นิ่งเสียเถิดคนดี (ning sia thoet khon di)
05. น้ำใจพ่อตา (nam chai pho ta)
06. แหล่สอนพ่อนาค (lae son pho nak)
07. ช่วยกันทำบุญสร้างวัด (chuai kan tham bun sang wat)
08. วิวาห์พาชื่น (wiwa pha chuen)
09. แห่ขันหมาก (hae khan mak)
10. ขันหมากพี่มาแล้ว (khan mak phi ma laeo)
11. รับขันหมากพี่ (rap khan mak phi)
12. ลาน้องไปบวช (la nong pai buat)
13. ดอลลาร์พาเศร้า (dollar pha sao)
14. มีจนเหมือนกัน (mi chon muean kan)
15. น้ำไหลใจหญิง (nam lai chai ying)
16. รักหนี (rak ni)
17. จุดเทียนรำวง (chut thian ramwong)
18. ป้ายแขวนคอ (pai khwaen kho)

1-2, 4-8 sung by ชัยชนะ บุญนะโชติ (chaichana bunnachot)
3 sung by ชัยณรงค์ บุญนะโชติ (chainarong bunnachot)
9 sung by เสน่ห์ เพชรบูรณ์ (sane phetchabun)
10, 12-16, 18 sung by ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (yongyut chieowchanchai)
11 sung by ผ่องศรี วรนุช (phongsi woranut)
17 sung by นิยม มารยาท (niyom marayat)

this week's excellent cassette presents a sampling from the careers of a couple of luk thung luminaries, with a few lesser-knowns thrown in (and uncredited!) for good measure. our lead artist is chaichana bunnachot, one of the earliest practitioners of thai country music and a favorite throughout the years as both a singer and songwriter. after a few mainstream luk thung hits, we're treated to a set of his rarer, religiously-themed numbers. this brings us to yongyut chieowchanchai, the famed yodeler of chinese extraction and suraphon disciple, for whom such material is his forte. a series of wedding-themed tunes, including an answer song from the magnificent phongsi woranut. this is really a great one.. don't miss!

thanks to all at plengpakjai.net, especially prasit and mueangphet, for the help identifying the unattributed tracks.

preview: